Vi har nu kommit fram till den 226:e frågelistan sedan starten 1932. Den här gången är ämnet Känsel. Denna lista är den tredje i Folklivsarkivets serie om sinnena (de tidigare är LUF 219 Ljud och oljud och LUF 223 Lukt och smak).

Anledningen till att vi valde att göra frågelistor kring sinnena är att det saknas material i arkivet kring detta. Visst finns det mängder av berättelser som innehåller beskrivningar av lukt-, smak- och ljudupplevelser men de är svåra att hitta. De beskrivningar som finns ryms ofta i berättelser som handlar om något annat. Eller åtminstone har den som en gång registrerade det tyckte så och därför inte lagt till ”smak” eller ”känsel” som sökord. Ska man hitta dessa berättelser får man därför leta sig fram och kanske läsa igenom en mängd uppteckningar innan man hittar det man söker. En resa med tåg på 1930-talet kan mycket väl innehålla redogörselser för hur det lät och luktade men det framgår inte av beskrivningen i arkivposten.

Eftersom det är så beslöt vi alltså att göra frågelistor som utgår från och handlar om sinnena. Hittills har ungefär 30 svar på denna lista kommit in och de är mycket spännande!

Annonser