Idag har jag träffat Åsa, som är doktorand i etnologi och knuten till Vårdalinstitutet, och diskuterat utformandet av en ny frågelista. Hennes avhandlingsprojekt handlar om hälsa och åldrande. Vi kom fram till att det är ett bra ämne för en frågelista. Eftersom vi ska ha ut en lista innan jul och Åsa gärna vill ha material blir det denna. Folklivsarkivet har en annan på lut också men den tar vi till våren.

Under dagen har jag arbetat med att skissa på en lista med hjälp av de frågor Åsa använder då hon gör intervjuer. Jag har utgått från dessa och satt dem under ett antal teman samt föreslagit en del nya frågor. Nu har jag skickat föreslaget till henne så får hon ta ställning till det. Hon vet ju bäst vad hon vill ha svar på medan jag har vanan vid att formulera frågelistor. Det är så här en lista brukar sammanställas: någon gör ett utkast, någon annan kommer med synpunkter och förslag på tillägg och strykningar, en tredje läser och kommenterar. Det behövs flera ögon för vi ser olika saker och missar ibland det självklara. Jag kommer till exempel ihåg när jag gjort listan om Ljud och oljud. Ett par andra personer hade läst och föreslagit tillägg men ingen av oss hade tänkt på det vår prao genast såg: vi hade alldeles glömt bort att fråga om tystnad! Det måste man naturligtvis ha med i en lista om ljud. Det är bra att ha praon!

Annonser