Det är ofta svårt att skilja sinnesintryck från varandra. Saker och ting inte bara känns utan luktar, syns, kanske låter och smakar också. Allt hänger samman. Ett bra exempel på detta finns i ett av svaren jag läste idag. Det handlar om cigarrer, ”gärna ifrån Cuba”, och hanteringen av dem beskrivs mycket sinnligt: ”Att lukta, känna, betrakta för att sedan snoppa, tända på, lukta, känna aromen i munnen och puffa ut, i en timme”.

Annonser