Sådär, nu är senaste frågelistan och julboken utskickade! Om inget oförutsett händer bör alla få sina kuvert innan jul. Sedan är det bara att vänta på att svaren ska komma in. Det blev lite tätt mellan denna och den förra listan men det är inte mycket att göra åt.  Nästa lista får bli i slutet av våren.

Annonser