I onsdags och torsdags samlades representanter från de olika traditionsarkiven i Sverige  på DAG, Dialekt- Ortnamns- och Folkminnesarkivet i Göteborg, för att diskutera Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet. Arkiven i Göteborg, Uppsala och Umeå ingår i myndigheten SOFI, Institutet för språk och folkminnen, som  tillsammans med Statens kulturråd, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Stiftelsen Nordiska museet har fått regeringens uppdrag att ta fram ett förslag för nationellt genomförande. Folklivsarkivet är inte med i SOFI men samarbetar på olika sätt med folkminnesarkiven där liksom med arkivet på Nordiska museet.

Det var ett par givande dagar med intressanta diskussioner. Sannolikt kommer det att bli ett gemensamt större dokumentationsprojekt. Alla arkiven som var med här deltog också i det projekt kring julen som genomfördes 2004-2005. Förutom att det där samlades in en mängd material vid de olika arkiven producerades en rapport och en antologi. Kanske blir det något liknande nu också. Eller något annat. Vi får se!omslag_julboken_liten

Så här ser julboken ut. Den kan köpas från SOFI. Klicka här för att komma till en sida som förklarar hur och var.

Annonser