I två dagar har jag och mina kollegor Patrik och Göran varit i Stockholm på möte med representanter för de andra folkminnesarkiven i Sverige (DAUM i Umeå, DAG i Göteborg, Folkminnesavdelningen i Uppsala samt Nordiska museets arkiv). Nästa år planerar vi att påbörja ett större projekt och på mötet kom vi fram till att det gemensamma temat ska vara natur. Detta är ju ett minst sagt brett tema, så diskussionen handlade om såväl perspektiv och avgränsningar som metoder och arbetssätt. Vi kommer sannolikhet att genomföra både gemensamma dokumentationer och insamlingar och separata sådana. En frågelista är det bestämt att det ska bli.

Arkivarier i Sthlm1På dagordningen stod också en redogörelse för hur det gått med det förslag till nationellt genomförande av Unescos konvention om skydd av immateriellt kulturarv, som bland annat Institutet för språk och folkminnen (där arkiven i Umeå, Göteborg och Uppsala ingår) och Stiftelsen Nordiska museet fått i uppdrag av regeringen att ta fram.

På tisdagskvällen fick vi en visning av Nordiska museets bildsamling. Den innehåller många miljoner bilder från 1840-talet och framåt. Mycket intressant! Kul och givande var det också att träffa kollegorna från de andra arkiven och få höra om deras pågående och planerade projekt, stora som små.

Annonser