Redan nu vill jag slå ett slag för en serie tv-program som kommer att sändas någon gång nästa år: Folkliv. Programmet görs av Robert Willim, etnolog och konstnär,  Mia-Marie Hammarlin, etnolog och programledare för Vetenskapens Värld och Anders Weberg, konstnär och filmare. Vi arkivarier på Folklivsarkivet har letat fram materialet till de tio teman som de olika programmen kommer att handla om. Ett av dem är ”orm”. Även om det mesta av vår del av arbetet är klart återstår det en del grejer att ta fram. Idag behövdes en styck slingrande varelse som skulle ligga som bakgrundsbild, så jag och Robert ägnade oss åt att försöka hitta något lämpligt i bildarkivet och Mandelgrenska samlingen.  Sättugnar, dräktspännen, runstenar och ornament på dopfuntar och minnestavlor var något av de uppslagsord vi utgick från.

Mandelgren spänneBlyertsteckningen, som Mandelgren gjorde efter en förlaga på Statens historiska museum 1866, hittade jag genom att söka på ”spänne” i Folklivsarkivets databas på webben

Annonser