GabriellaNinniEgentligen var det ju tänkt att denna blogg skulle handla om mitt arbete på Folklivsarkivet, och då främst arbetet med frågelistor. Men det händer en massa andra intressanta saker också, som inte direkt har med det göra, och ibland vill jag skriva om det också. Som nu. Två av mina kollegor, Gabriella Nilsson och Ingrid Fioretos, vid Etnologiska avdelningen vid Institutionen för Kulturvetenskaper, har  nyligen disputerat. Här kan man läsa mer om Könsmakt eller häxjakt? respektive Möten med motstånd.

Annonser