Under åren 1936-1938 spelade Folklivsarkivet in 27  filmer om olika  företeelser med folklivsanknytning. Några av dessa har digitaliserats och finns nu att se på Folklivsarkivets hemsida. Gå in under fliken Samlingar och klicka på Film.  Filmerna har inget ljud så det får man ordna själv. Här blir det riktigt spännande! Filmerna blir väldigt olika beroende på vilken musik man spelar till dem. Jag har prövat diverse olika kombinationer och hittat en alldeles perfekt sådan som jag rekommenderar: kör filmen  om drevjakt på räv i Norra Rörums socken 1937 till Rammsteins ”Du riechst so gut”! Filmen får en helt annan karaktär och aktivieterna i Norra Rörum ter sig plötsligt synnerligen hotfulla och skrämmande, och då inte bara för den stackars räven.

Annonser