Nu är den senaste frågelistan, LUF 230 Naturen för mig, färdig och utskickad.Den finns också att ladda ner från Folklivsarkivets webbplats. Listan är gjord i samarbete mellan de olika folkminnesarkiven i Sverige och kommer också att sändas ut av Nordiska museet i Stockholm och DAG i Göteborg, som liksom Folklivsarkivet har regelbunden frågelistverksamhet. Ett stycke vacker natur – i form av blommande scilla – finns just nu i de gamla trädgårdarna runt Folklivsarkivet.

Annonser