Den här veckan har jag arkiverat svaren på LUF 227 Åldrande och hälsa och KF 7 Svininfluensan. Den förra listan utgör en del av materialet för doktorand Åsa Alftbergs avhandling medan den senares syfte var att dokumentera meddelarnas upplevelser av och tankar kring vaccinering, mediabevakning etc. I övrigt har veckan mest handlat om uppsatsseminarier med MACA08, dvs den första gruppen studeranden på Master of Applied Cultural Analysis som nu är i slutspurten med sina mastersuppsatser. Det var mycket intressant, studenterna var duktiga och diskussionerna spännande. Kul och givande även för oss handledare!

Annonser