Ny frågelista är ute nu: LUF 232 Kunskap om sjukdom. Susanne Lundin, professor i etnologi, leder den kulturvetenskapliga delen av ett stort tvärvetenskapligt projekt vid Lunds Universitet som heter Bagadilico där ca 120 forskare inom olika områden ingår (klicka här för engelska versionen). Projektet handlar om Parkinsons och Huntingtons sjukdomar och, som det står i projektbeskrivningen, ”Dessa sjukdomar orsakas av att vissa nervceller i den del av hjärnan som kallas basala ganglierna dör. Målet är att utveckla och förbättra behandlingar för sjukdomarna och att öka livskvaliteten för patienter och anhöriga”. Svaren på listan kommer att användas i det kulturvetenskapliga delprojektet.

Annonser