Lunds domkyrka och Lundagård 30 december 2010. Foto: Charlotte Hagström

Så har strax ännju ett år gått. Fyra nya frågelistor har det blivit under 2o10: LUF 230 Naturen för mig (april), LUF 231 Prinsessbröllopet (juni), LUF 232 Kunskap om sjukdom (september) och LUF 233 Trädgården (december). Den första är en del av ett projekt med samma namn där vi arbetar tillsammans med Institutet för språk och folkminnen och Nordiska museet. Den andra är en dokumentation och den tredje en del av ett det pågående tvärvetenskapliga forskningsprojektet Bagadilico vid Lunds universitet. Den fjärde, som skickades ut dagarna före jul, ingår i ett projekt som drivs av etnologerna Carina Sjöholm vid Lunds universitet och Katarina Saltzman vid Göteborgs universitet. Nästa år blir det nya listor kring nya ämnen. Gott Nytt År!

Annonser