År 2003 skickade Folklivsarkivet ut tre frågelistor. En av dem var LUF 212 Mjölken och jag. Initiativtagare till den var Håkan Jönsson och svaren använde han i sin avhandling Mjölk. En kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi som han disputerade på 2005. Han arbetar idag bland annat som forskare och lärare på Etnologiska avdelningen vid Institutionen för Kulturvetenskaper,  där alltså också Folklivsarkivet ingår, men skriver även en krönika på Skånemejeriers hemsida: Skånsk matkultur. Senaste krönikan heter ”De långväga kryddorna” och handlar olika kryddor i den skånska matlagningen.  Krönikorna är intressant läsning för alla som är intresserade av mat och roade av matlagning, oavsett om de bor i Skåne eller inte.

Annonser