Onsdag och torsdag förra veckan var det dags för det årligen återkommande nationella mötet för folkminnesarkiven i Sverige. Den här gången var det vi på Folklivsarkivet som stod för arrangemanget. Medverkade gjorde arkivarier vid DAG i Göteborg, DAUM i Umeå, DFU i Uppsala och Nordiska museets arkiv. Eftersom vi håller på att förbereda för Folklivsarkivets förestående flytt till Arkivcentrum Syd samtidigt som det görs en genomgång av biblioteket är vår läsesal inte fullt så tillgänglig som den brukar. Vi  höll därför till i Pufendorfinstitutet, som tidigare var Klassiska Institutionen, och granne med Folklivsarkivet.

Arkivarier på möte

En av huvudpunkterna var arbetet med det gemensamma projektet Naturen. I detta ingår för Folklivsarkivets del frågelistan LUF 230 Naturen för mig, ett antal naturvandringar och deltagande observationer som jag respektive Patrik Sandgren genomfört samt en klippsamling som Göran Sjögård sammanställer. Samma frågelista har också DAG och Nordiska Museet sänt ut. Svaren på dem arbetar Katarina Saltzman i Göteborg med. Hon är en av de forskare som initierat LUF 233 Trädgården, den lista som vi har ute just nu, och som hon delvis kommer att använda sig av också i naturen-projektet.

Från Unescos webbplats

Hon presenterade ett antal teman som hon funnit i sin genomgång av svaren och olika perspektiv att arbeta närmare med. Nu är ju vi som var på mötet inte precis objektiva när det kommer till frågelistor eftersom vi jobbar med detta och är övertygade om att det är en bra metod. Men vi slogs ändå ännu en gång av vilka fantastiska berättelser som listorna och deras teman och frågor ger upphov till! 

Vi fortsatte också diskussionen om arbetet med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet som Sverige ratificerade den 26:e januari 2011 och hur naturen-projektet ska kopplas till detta.

Annonser