Presentationsplanering

I fredags, 1 april, hölls en heldag med forskningspresentationer på Institutionen för Kulturvetenskaper: Forskning pågår. Sexton forskare från olika ämnen presenterade sina pågående projekt. Det var mycket intressant och jag konstaterar ännu en gång att det bedrivs väldigt spännande forskning på min institution! Spännvidden är minst sagt stor: Sökandet efter liv i rymden, Blogging about climate-friendly soups and twittering about today’s eco-productDigitala medier och poesi och Unga kvinnors värdering av informationskällor inför val av preventivmedel var några av de projekt som presenterades. Här finns bilder från dagen och här är programmet.

Tillsammans med Patrik Sandgren presenterade jag projektet Naturen som Folklivsarkivet driver och som är en del i det gemensamma projektet med arkiven inom Institutet för Språk och Folkminnen och Nordiska Museets arkiv med koppling till Unescokonventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. Både Patrik och jag har gjort ett antal deltagande observationer av organiserade naturvandringar med och utan guide som dokumenterats i bild och text (och för Patriks del också delvis i form av ljudinspelningar). Frågelistan LUF 230 Naturen för mig ingår också i projektet.

Annonser