För ett par veckor sedan ledde jag och min kollega Jessica Enevold en fyra dagars-kurs för ett drygt tjugotal statstjänstemän från Hangzhou, Kina. Kursen hette Swedish Welfare in Culture and Society och innefattade föreläsningar på förmiddagen och studiebesök i anslutning till dessa på eftermiddagen.

Ett tema var till exempel ”Food, Health and Sustainability” och inleddes med en föreläsning av Håkan Jönsson, etnolog med inriknting på mat, som talade om förhållande till och hantering av mat i Sverige förr och nu ur olika perspektiv. Därefter presenterade Yu-rong Chang, en av våra mastersstudenter, ett projekt om ekologisk shopping i Malmö.
Passet avslutades med att Lynn Åkesson, professor i etnologi som driver ett forskningsprojekt om sopor, berättade om sophantering. Efter lunch blev det studiebesök på Renhållningsverket. Vi fick också åka ut och se en tömning av de underjordiska sopkärlen i bostadsområdet Djingis Khan. Såväl kursdeltagarna som jag tyckte detta var  mycket fascinerande. Sophantering är oerhört spännande, ur alla möjliga perspektiv, tycker jag!
Folklivsarkivet och Skånes Musiksamlingar medverkade också i kursen. Det var musikarkivarie Patrik Sandgren som den första dagen, då temat var ”Swedish Culture and Society”, berättade om musik, traditioner och kulturarv, om folkmusikens roll och varför det är viktigt att ha bevara men också att inte låsa den. Han fick samtliga tjänstemän att unisont sjunga en kinesisk folksång!

 Allt tolkades till kinesiska av vår före detta mastersstudent Eva Lijuan Guan med undantag för de presentationer som hölls av studenter med kinesiska som modersmål. Kursen avslutades med diplomutdelning och presentöverlämning i universitetshuset. Bilder därifrån finns här.

Annonser