Om ett knappt år ska Folklivsarkivet flytta till Gastelyckan i Lund. Arkivcentrum Syd byggs nu till för fullt och så här såg det ut för någon vecka sedan. Det är med blandade känslor jag ser fram mot flytten. Å ena sidan är huset på Finngatan betydligt mer spännande än någon nybyggnation någonsin kan bli, å andra sidan är utrymmena där inte alls lämpade för arkivmaterial. Arkivalierna kommer att må bra på Gastelyckan. Förhoppningsvis kommer arkivarierna också att göta det.

Annonser