Den som är intresserad av dialekter kan genom att klicka här höra etnologen Katarina Ek-Nilsson som är chef för DFU, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, tala om detta ämne. Det sändes i Radio P4 Jönköping tisdag 12 juli. I Lund är Folklivsarkivet och Dialekt- och ortnamnsarkivet helt skilda åt. Vi finns i olika lokaler och har olika huvudmän. Däremot har vi visst samarbete och också delvis en gemensam historia. I Uppsala, Umeå och Göteborg är däremot folkminnen, dialekter och ortnamn samlade i gemensamma arkiv. De ingår i myndigheten Institutet för Språk och folkminnen som bildades 2006. Med dessa arkiv samarbetar Folklivsarkivet också, bland annat om projektet Naturen. Vi skickar också ibland ut gemensamma frågelistor.

Annonser