I Jättestora frågor med Johanna Koljonen i P3 har temat denna vecka varit döden. Idag var jag med och talade om minnessidor på internet över döda barn. Det är ett oerhört tungt ämne men också kulturanalytiskt mycket intressant. Hur vi förhåller oss till döden, vad som anses vara ”rätt” sätt att sörja och vilka uttrycksmöjligheter vi har för sorg är, liksom så mycket annat, kulturbundet. Det som är riktigt och rätt i en tid och miljö är det inte i en annan. Om minnessidor idag och 100 år gamla fotografier av döda barn, som vi har ett antal av i Folklivsarkivet, har jag skrivit om i antologin Virtualiteter som är ett av de projekt HEX, Humanistisk experimentgrupp, arbetat med. Inslaget i radio om minnessidorna och änglabarnen finns här.

Annonser