Nu är det höst, en trevlig årstid!

På kortfrågelistan Fredagsmys droppar det fortfarande in svar och vi har nu fått in sammanlagt 51 stycken. Jag har också gjort en kortare mer enkätliknande version som ligger i entrén på Kulturanatomen (Institutionen för kulturvetenskapers huvudbyggnad).  En hel del studenter , och kanske även personal, har svarat. Kul! I slutet av året hoppas jag ha möjlighet att göra en sammanställning av såväl frågelistsvar som enkätsvar.

För tio år sedan skickade vi ut frågelistan LUF 208 Namn och identitet. Svaren på den använde jag i ett forskningsprojekt som resulterade i boken Man är vad man heter. Namn är fortfarande ett av mina stora forskningsintressen och uppenbarligen intresserar det även andra eftersom jag ofta får frågor om det, inte minst från journalister. Dagens Nyheter har nyligen haft en serie om namn och där blev jag häromveckan intervjuad.

Annonser