Visserligen finns det en hel del märkliga berättelser i folklivsarkivens samlingar men fullt så  konstiga som de historier folklivsfanatikern Job Anderson berättar är de inte! Job är en (fiktiv) karaktär i radioprogrammet Mammas nya kille som dyker upp som gäst i studion där han för lyssnarna och programledaren Bengt redogör för hur det  gick till ”förr i tiden”. Han har de mest mystiska berättelser om hur folk förhöll sig till att från lekar, reformationen och fräknar till Snorres Edda och att fulduka. Fler avsnitt finns här. Väldigt roligt tycker jag!

Annonser