Folklivsarkivet flyttat och vi finns numera på Arkivcentrum Syd där vi delar korridor med Universitetsarkivet. Allt är dock inte klart ännu och vi kommer att hålla stängt för besökare ännu en tid. Men man kan förstås nå oss per mejl eller telefon. Eftersom jag har två  tjänster – arkivarie 50% och lärare och avdelningsansvarig för etnologi 50% – kommer jag i fortsättningen att ha två arbetsplatser.

Annonser