Förra veckan var jag gästlärare vid Åbo Akademi där jag undervisade på en kurs som heter Dödens etnografi. Föreläsningarna handlade bland annat om döden i populärkultur, djurbegravningar, kyrkogårdar och minnessidor på internet. Det är för det mesta väldigt roligt att vara gästlärare, särskilt när studenterna är intresserade och diskussionsglada. Det var de i Åbo – kul! Material till föreläsningarna var hämtat bland annat från projektet Ritualernas marknad som jag arbetade med för några år sedan tillsammans med Lynn Åkesson och Karin Salomonsson liksom frågelistorna LUF 209 Livets högtider och LUF 221 På kyrkogården.

Domkyrkan

Aura å

Fina trähus

Annonser