Maj har varit en extremt stressig månad och det har därför inte blivit något bloggande. Det är nu snart en månad sedan jag tillsammans med Göran och Patrik var i Uppsala på det årligen återkommande mötet med arkivarier från folkminnesarkiven inom Institutet för språk och folkminnen och Nordiska museet. Förutom diverse arkivfrågor diskuterade vi också vårt samarbete om naturen-projektet och framtida projekt. Ett sådant vi tänker kring rör hemmet, något vi redan haft ett fotoprojekt om på Folklivsarkivet. Ett annat handlar om studentfirande och det kommer vi att dokumentera nästa år. Redan i år har dock arkivet i Göteborg en webbenkät ute. Är du student i år eller känner du någon som är det – besvara gärna enkäten!

Annonser