Temat för 2012 års Humanist- och teologdagar, HT-dagarna, vid Lunds universitet som gick av stapeln under våren var Vanor och ovanor. Många forskare medverkade och en del föreläsningar spelades in av TV. De finns nu på tillgängliga på Kunskapskanalen. Där kan man se och höra mig tala om fredagsmys, ett föredrag som bland annat bygger på material insamlat genom Folklivsarkivets kortfrågelista nr 8 som handlade om detta ämne. En annan föredragshållare fick ställa in med kort varsel och jag fick då frågan om jag kunde hålla ytterligare ett föredrag. Det gjorde jag och därför finns också ett om verkliga och virtuella namn.

Annonser