Härom veckan installerades nya professorer vid Lunds universitet. Två av dem är mina kollegor: etnologen Lars-Eric Jönsson och biblioteks- och informationsvetaren Olof Sundin. Bägge är verksamma vid Institutionen för kulturvetenskaper och arbetar bland annat med de två mastersprogram som jag själv arbetar med: Lars-Eric är handledare på MACA, Master of Applied Cultural Analysis, där jag är programkoordinator och lärare  och Olle har varit programkoordinator för ABM, Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi, där jag är handledare.

Klicka här för att komma till ett pdf-dokument där de berättar om sin forskning. Lars-Eric och Olle finns på sidorna 16 och 17 och deras presentationer har rubrikerna ”Normalitet och avvikelse i samhällets mitt” respektive ”Information i den digitala tidsåldern”.

Annonser