Foto: Åsa Lundgren

I fredags disputerade min kollega Åsa Alftberg på avhandlingen Vad är det att åldras? En etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet. Opponent var docent Beatriz Lindqvist, Södertörns högskola. Det kändes extra intressant för min del eftersom hon också var min opponent när jag disputerade 1999.

 

Numera alltså fil dr Åsa var den som tog initiativ till LUF 227 Åldrande och hälsa som sändes ut 2008.

Annonser