Visserligen är det torsdag idag men man kan prata fredagsmys ändå. Det har jag gjort på Landskrona museum ikväll. Föredraget byggde på dels svar på frågelistan KF8 Fredagsmys, dels svar på en enkät samt nätetnografiskt  material hämtat från främst bloggar och Facebook. I övrigt har dagen ägnats framför allt åt den nya frågelistan som vi nyligen skickat ut: LUF 236 Cykling. Följebrevet, där valet av ämne förklaras, finns här. Svar droppar in hela tiden och de är mycket intressanta att läsa.

Annonser