Idag hade vi besök av personalen på DAL, Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund. DAL har inte sina lokaler på Arkivcentrum Syd utan i närheten av där Folklivsarkivet tidigare var inrymt. Materialet i våra respektive samlingar har en hel del gemensamt och delar av det har tillkommit genom att personer verksamma vid de båda arkiven har arbetat tillsammans. Nu diskuterade vi möjliga nya samarbeten, kanske tillsammans också med Etnologiska avdelningen och etnologistudenter. Kul! Vi fikade, visade kontors- och arkivutrymmen och passade också på att titta in i magasinet där De biologiska museerna har sina samlingar. Innehållet i dessa skiljer sig ganska rejält från det som finns i Folklivsarkivets och DALs samlingar… Jag visste inte ens att det fanns ett djur som heter pälsfladdrare men så här ser det alltså ut.


Annonser