En meddelare och två praktikanter: Doris, Freja och Lina.

En meddelare och två praktikanter: Doris, Freja och Lina.

Den här veckan och ett tag framöver har Folklivsarkivet två praktikanter, Lina och Freja. De går kursen Fysiska och digitala arkiv som ges vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet och där ingår några veckors praktik på ett arkiv. De är med oss i den dagliga verksamheten och får pröva på allt möjligt, däribland frågelistor. Det var därför mycket passande att vi just idag fick besök av Doris, en av Folklivsarkivets meddelare. Doris har besvarat våra frågelistor i många år och också lämnat annat material till arkivet, bland annat resedagböcker och minnen från sitt arbete i hemtjänsten.

Medan vi drack kaffe fick vi också besök av Lennart Börnfors, som arbetat mycket med den fotosamling efter fotograf Martin Svensson i Börringe som finns vid Folklivsarkivet. Hans arbete med att identifiera bilderna har resulterat i två böcker. Lennart har även gjort två frågelistor: LUF 191 Banken och jag och LUF 221 På kyrkogården.

Annonser