Gertrud Lilja-rummet i Långasjö

I Gertrud Lilja-rummet i Långasjö

I helgen var jag i trakterna av Vissefjärda och hälsade på vänner. På vägen dit passade jag på att stanna till i Långasjö där jag träffade Stig, en av Folklivsarkivets meddelare, som lämnade ett par publikationer med anknytning till cykling. Han visade mig också Gertrud Lilja-rummet som är inrymt i sockenstugan. Författaren Gertrud Lilja var född i Långasjö och levde 1887 och 1984. Litteraturvetaren Maria Nilson disputerade 2003 på en avhandling om hennes författarskap: Att förhålla sig till moderniteten. En studie i Gertrud Liljas författarskap. Maria Nilson gjorde för övrigt också frågelistan LUF 215 Herrgårdsromaner och svenskhet.

Annonser