Hamstern Ljungskog

Hamstern Ljungskog

 

En ny frågelista, LUF 238 Djur i hemmet, är klar. Den är utskickad till meddelarna men vi har ännu inte hunnit lägga ut den på hemsidan. För ca 25 år sedan skickades en liknande lista ut, LUF 178 Sällskapsdjur. Vi tror att en hel del förändrats sedan dess, och  flertalet av dem som nu besvarar listorna var inte med då. Svaren på de två listorna kan vara spännande att jämföra. Hittills har 16 svar inkommit vilket är glatt överraskande – det är inte många dagar sedan den gick ut.

 

Annonser