20131016_150100Varannan onsdag är det Onsdagscafé på Akrivcentrum Syd. Det innebär fika med kanelbulle följt av föredrag av någon eller några av oss som arbetar på ACS. Föredragen är öppna för alla och vänder sig till såväl besökare som personal. Programmet för hösten 2013 finns här. För ett par veckor sedan var ämnet igelkottar och det var Göran Sjögård som höll det. Idag var var temat svampar och föredragshållare var Patrik Sandgren från Folklivsarkivet och Sigvard Svensson från Botaniska museet. Mycket intressant! Om ett par veckor ska jag prata om fladdermöss tillsammans med Lars Lundqvist på Zoologiska museet. Kom gärna och lyssna!

Annonser