Lucia ACS2013Vitklädda med ljus i hår har lucior skridit fram över landet idag, så även på Arkivcentrum Syd. Medlemmarna i lussetåget ägnar sig i vanliga fall åt att registrera material, ordna arkivhandlingar och ta hand om besökare. Idag blev det istället sång för ca 100 arbetskamrater följt av kaffe, lussebullar och pepparkakor. Att vara arkivarie är omväxlande!

För den som vill fördjupa sig i Luciafirandets historia rekommenderas denna länk till Årets dagar på Nordiska museets webbplats.

Annonser