20140121_132112_1 Igår var jag på ett spännande seminarium. Det var etnologerna Carina Sjöholm och Katarina Saltzman och landskapsarkitekten  Alla Gunnarsson som presenterade sitt projekt Arbete och redskap i villa trädgården – mellan dröm och verklighet på forskarseminariet i etnologi. De arbetar med många olika metoder varav en är frågelistor. För ett par år sedan skickade de ut LUF 233 Trädgården genom Folklivsarkivet i Lund och en DAG 22 Trädgården via Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. Listorna gav många och mycket intressanta svar som de nu använder i sitt projekt. Det ska bli spännande att följa det!

Annonser