20140305_151718Arbetet just nu handlar mest om registrering och arkivering av svar på LUF 237 Uppslagsverk och att skriva tackbrev till dem som svarat på den senaste listan, LUF 239 Hemmet. Nya svar på den kommer varje dag och de är mycket intressant att läsa. Flera har bifogat skisser och ritningar över sina hem och fotografier.

Lite annat hinns dock med också. I tisdags höll Riksarkivet en presentation av sökningar i NAD, Nationell Arkivdatabas, och igår lyssnade jag på Fredrik Tersmeden, arkivarie vid Lunds universitetsarkiv, som föreläste om ”Lektorn om gick i krig”. Det ingick i den serie med öppna föreläsningar riktade till allmänheten som hålls vid Arkivcentrum Syd varannan onsdag. Programmet finns här.

Annonser