20140604_103926

En av utställningsproducenterna framför montrarna

Idag var det vernissage på den utställning om midsommar och det immateriella kulturarvet som fyra studenter gjort i samarbete med Folklivsarkivet. De läser museiinriktningen på mastersprogrammet ABM vid Lunds universitet och på en av kurserna ingår att de ska göra en utställning. Midsommar är död – länge leve midsommar heter utställningen som från och med idag och fram till 30 september finns på Arkivcentrum Syd. En del av utställningen bygger på svar på frågelistan LUF 225 Midsommar som sändes ut 2008.

Annonser