Folklivsarkivet i Lund grundades 1913 och är en del av Lunds Universitet. Här finns en mängd material kring svenskt vardagsliv förr och nu samlat. Under de första femtio åren handlade verksamheten främst om att samla in och bevara folkminnen och kunskaper om den gamla bondekulturen. Under slutet av 1960-talet ökade så intresset för samtiden allt mer. Den dokumentation och forskning som arkivet idag ägnar sig åt, ofta i samarbete med andra arkiv och forskare knutna till universitetet, handlar framför allt om samtida vardagskultur.

En viktig del av verksamheten består i att göra samlingarna tillgängliga för allmänheten. Arkivet kontaktas och besöks av journalister, skolklasser, lärare, lokalhistorier och andra intresserade som letar information om ett visst ämne eller geografiskt område. De äldre samlingarna är till stora digitaliserade och sökbara via arkivets databas, som är tillgänglig på nätet.

Annonser