Folklivsarkivet har använt frågelistor som insamlingsmetod sedan 1932. Varje lista har ett särskilt tema och består av en en mängd frågor fördelade under ett antal rubriker. Svaren skrivs i löpande text och varje enskild fråga behöver inte besvaras. Frågorna är snarast tänka att fungera som inspiration och hjälpa den som besvarar listan att tänka kring ämnet på olika sätt. De flesta svar är mellan 2 och 5 sidor långa.

De 226 listor som hittills sänts ut har haft de mest skiftande teman: från julfirande, folkmedicin och elektricitetens införande till bussåkande, semesterminnen och tatueringar. En anledning är att många listor formulerats tillsammans med forskare och doktorander vid Etnologiska institutionen. Svaren på listan har sedan utgjort en del av materialet i ett forskningsprojekt. Andra listor har tillkommit för att Folklivsarkivet velat dokumentera en viss företeelse eller händelse.

En förteckning över samtliga frågelistor som sänts ut hittar du här.

Annonser